auto pożyczka
auto pożyczka prometeusz
 • Najlepsze produkty finansowe
 • Pożyczka na zakup, pod zastaw lub refinansowanie kosztów zakupu pojazdu
 • BEZ SPRAWDZANIA HISTORII KREDYTOWEJ - do 70% wartości rynkowej pojazdu *

uproszczona procedura / bez wkładu własnego / oprocentowanie od 7,49%

prometeusz telefon chwilówki twoja chwilówka

RRSO kredytu samochodowego na samochód nowy dla reprezentatywnego przykładu na dzień 03.09.2012 r. wynosi 11.36% dla następującego założenia: całkowita kwota kredytu wynosi 21974.61 na 12 m-c z oprocentowaniem zmiennym 7.99% dla samochodu o wartości 31535.12 przy wpłacie własnej 10 000.00 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 1582.72 zł (1099.23 odsetki, 439.49 zł prowizja, 44 zł rejestracja na bank). Wysokość raty wynosi 1911.44 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 23557.33 zł. Zabezpieczeniem kredytu jest cesja praw z polisy AC kredytowanego pojazdu w całym okresie kredytownania. Koszt ubezpieczenia AC, który ponosi Klient nie został wliczny do RRSO.

*Do 90% wartości pojazdu. Wkład własny uzależniony jest od wieku pojazdu. Kwota nie może przekroczyć 20 tys. netto.


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO) informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych jest Prometeusz Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Paderewskiego 48 Kielce, 25-502 Kielce; NIP 9222770826; REGON: 060009833 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000229344 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z wysokością kapitału zakładowego w wysokości 200.000,00 zł.

 1. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w zawarte w formularzu w celu określonym w formularzu zgłoszeniowym tj. do nawiązania kontaktu z Tobą w celach marketingowych i przedstawienia dla Ciebie oferty handlowej oraz usług świadczonych przez Administratora dopasowaną do twoich potrzeb.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - inspektor@prometeusz.org.pl
 3. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie upoważnienia uzyskanego od Ciebie jako Użytkownika;
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, w których zostały pozyskane (np. udzielenia informacji handlowej, procesu weryfikacji klienta oraz realizacji umowy pożyczki ) oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;

 5. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; podanie Administratorowi danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 6. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi
 8. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w umowie i polityce prywatności a konsekwencją takiego przetwarzania będzie oferowanie konkretnych usług i produktów przez Prometeusz Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach
formularz kontaktowy

Dane zbierane zgodnie z Polityką Prywatności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prometeusz Finanse Sp. z o.o. w celach marketingowych i udzielania mi informacji o produktach finansowych i usługach oferowanych przez Prometeusz Finanse sp. z o.o. w tym także Partnerów Biznesowych współpracujących z Prometeusz Finanse sp. z o.o. celem dopasowania tej oferty do moich potrzeb a także do przesłania mi oferty tych produktów oraz usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet (e-mailem) oraz SMSem/MMS lub za pomocą kontaktu bezpośredniego w tym także telefonicznego.

Przyjmuję także do wiadomości, że Administratorem moich danych osobowych jest Prometeusz Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Paderewskiego 48 Kielce, 25-502 Kielce gdzie moje dane zawarte w formularzu będą przetwarzane na czas rozpatrzenia mojego wniosku. Nadto zostałem poinformowany zgodnie z regułami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. urz. UE L z 2016 roku nr 119, s.1) iż, przysługuje mi prawo: do dostępu do swoich treści danych osobowych, prawa do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa. Nadto oświadczam, iż niniejsza zgoda jest dla mnie zrozumiała i czytelna oraz została udzielona dobrowolnie.